Vassa stenar, damm, skärskador och slitage. Vid arbete under jord är pålitligheten den viktigaste egenskapen hos ett däck. Nya robusta Nokian Mine King E-4 är ett mycket hållbart däck för tunga gruvutrustningar. Det är ett däck att lita på.

  • STARK STOMME MED ETT MAXIMALT LUFTTRYCK PÅ 10 BAR.
  • DJUPA MÖNSTER OCH ETT KRAFTIGT MITTPARTI SKYDDAR MOT PUNKTERING OCH GER EN LÅNG LIVSLÄNGD.
  • RAKA SKULDROR OCH STOR KONTAKTYTA GER BÄTTRE GREPP.