Vassa stenar, damm, rispor och stötar. I krävande underjordiska miljöer är tillförlitlighet däckets viktigaste egenskap. Tåliga Nokian Mine King E-4-däcket är ett mycket hållbart däck för tung gruvutrustning. Det är ett däck att lita på.

  • Nokian Mine King E-4-däcket har en stark stomme med ett maximalt arbetstryck på 10 bar och utgör därmed en stabil grund för borriggen.
  • Däckbyte under jord kan vara riskabelt. Nokian Mine King E-4 har djupa mönster och ett kraftigt mittparti som skyddar mot punktering och ger lång livslängd.
  • Hala, blöta stenar och borrester kan utgöra en risk för däcken. Nokian Mine King E-4-däcket har skarpa skuldror och stor kontaktyta för bättre grepp.