Nokian Mine King däck är utvecklade för lastmaskiner som arbetar under marken. Slicks-slitbana tillsammans med en gummiblandning som ger bra skydd mot stick- och skärskador (CCR) gör att däcket håller länge.

För tunga maskiner

Däckets robusta stomme ger stabila och pålitliga köregenskaper och förbättrar skyddet mot skärskador. Däcket ger bärighet även för de tyngsta maskinerna på marknaden och ger extra säkerhetsmarginal vid överlastning.

Slitagevarnare

På däcksidan finns en slitagevarnare som underlättar kontrollen av slitaget. Mönsterdjupet kan enkelt kontrolleras dagligen utan separata mätinstrument.

  • FLER STOMLAGER FÖRBÄTTRAR DÄCKETS SÄKERHET I KRÄVANDE ARBETSFÖRHÅLLANDEN
  • NYA KABEL- OCH STOMMATERIAL GÖR DET MÖJLIGT ATT ÖKA DET MAXIMALA LUFTTRYCKET UPP TILL 8 BAR (PÅ 12.00 DÄCK UPP TILL 10 BAR)
  • HÖGRE BÄRIGHET GÖR ATT DÄCKET KAN ANVÄNDAS PÅ STÖRRE OCH MER EFFEKTIVA MASKINER
  • MED HJÄLP AV SLITAGEVARNARE KAN SLITAGET KOLLAS ENKELT