Nokian Mine är ett specialdäck med robust konstruktion för borrplattformar. Däcket ger bra grepp, goda självrensande egenskaper och många drifttimmar.

Gjort för arbete

Däckets skarpa skuldror och den breda markkontakten ger utmärkt drag- och sidogrepp. De kantiga sidospåren på den jämna slitbanan leder effektivt bort vatten och lera. Den slitstarka slitbanan klarar av även krävande arbeten och garanterar att däcket håller länge.

Goda köregenskaper

I gruvmiljön är exakta köregenskaper viktigt. Nokian Mine ger stabila och komfortabla köregenskaper.

  • SPECIALDÄCK MED ROBUST KONSTRUKTION FÖR BORRPLATTFORMAR
  • SLITSTARK SLITBANA GÖR ATT DÄCKET HÅLLER LÄNGE
  • STABILA KÖREGENSKAPER