Utmärkt val för eftermarknaden.

  • KONSTRUKTIONEN OCH SKULDERPARTIET GER BRA SIDOGREPP
  • DJUPT MÖNSTER OCH BREDA RIBBOR GER GODA TERRÄNGEGENSKAPER
  • PÅLITLIGT OCH KOSTNADSEFFEKTIVT ÄVEN FÖR ÄLDRE SKOGSMASKINER OCH FÖR MASKINER SOM ÄR I BEHOV AV GRUNDSERVICE.