FacebookInstagramLinkedInmenu-iconPinicon-playscroll-downsearchTwitterWhatsappYouTube

Bränsleekonomi

Lättare, längre, miljövänligare

Rullmotståndet utgör vid sidan av körbeteendet 10–30 procent av bränsleförbrukningen hos lastbilar och bussar. Det påverkar energieffektiviteten och därigenom bilens driftkostnader samt koldioxidutsläpp. Ju lägre rullmotstånd, desto lägre bränsleförbrukning.

Energieffektivitetsklassificeringen beskriver däckets rullmotstånd. Den anger i vilken omfattning däcken påverkar fordonets bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp.

Klassificeringskategorierna börjar från A (grön) och slutar på G (röd). Klass A är bäst och klass G är sämst. Skillnaden i bränsleförbrukningen mellan två klasser är cirka 1–3 procent. Besparingen beror på körningens typ. På långa sträckor på huvudvägar kan man åstadkomma de största besparingarna genom att välja rätt däck. I staden har däcken mindre betydelse för bränsleförbrukningen. 

Bränslebesparing och vägsäkerhet beror i stor utsträckning på förarens körbeteende. Observera följande: 

  • Ett ekonomiskt körsätt kan minska bränsleförbrukningen avsevärt.
  • Välj däcktyp enligt fordonstyp och förhållanden. Kontrollera däckets lämplighet i Nokian Tyres rekommendationer.
  • Lufttrycket i däcken bör kontrolleras med jämna mellanrum för att optimera körsäkerheten och körkomforten.
  • För lågt lufttryck ökar däckslitaget avsevärt, påverkar bränsleförbrukningen och är en klar trafiksäkerhetsrisk.
  • En ansvarstagande bilist vet alltid vilka egenskaper bilens däck har och i vilket skick de är. Endast en förare som känner till sin bil och sina däck kan hålla rätt hastighet och säkerhetsavstånd med beaktande av det rådande väglaget.