FacebookInstagramLinkedInmenu-iconPinicon-playscroll-downsearchTwitterWhatsappYouTube

Externt däckljud

Mer tystnad

I den nya EU-däckmärkningen anses minskandet av den externa ljudnivån mycket viktigt. Ljudnivån inne i bilen uppmärksammas inte. Om miljoner bilar skulle ha tystare däck, skulle bullerutsläppen i miljön minska avsevärt. Externt däckljud mäts i decibel. Det externa däckljudet motsvarar inte däckljudet inne i bilen.

Utöver bullervärdet i decibel dB (A) visar bilden om ljudnivån överstiger maximivärdet på det kommande typgodkännandet (3 svarta vågor = däck med hög ljudnivå), om det överensstämmer med det kommande typgodkännandet (2 svarta vågor = däck med genomsnittlig ljudnivå) eller om däcket är över 3 dB tystare än det kommande typgodkännandet förutsätter (1 svart våg = tyst däck). 

Typgodkännandena ändras i november 2012.

Externt däckljud

Tre klasser som visar däckljudet i decibel. Ju fler svarta ribbor desto högre är det externa däckljudet. Mätvärdet anges även med ett dB-tal.

Bränslebesparing och vägsäkerhet beror i stor utsträckning på förarens körbeteende. Observera följande: 

  • Ett ekonomiskt körsätt kan minska bränsleförbrukningen avsevärt.
  • Välj däcktyp enligt fordonstyp och förhållanden. Kontrollera däckets lämplighet i Nokian Tyres rekommendationer.
  • Lufttrycket i däcken bör kontrolleras med jämna mellanrum för att optimera körsäkerheten och körkomforten.
  • För lågt lufttryck ökar däckslitaget avsevärt, påverkar bränsleförbrukningen och är en klar trafiksäkerhetsrisk.
  • En ansvarstagande bilist vet alltid vilka egenskaper bilens däck har och i vilket skick de är. Endast en förare som känner till sin bil och sina däck kan hålla rätt hastighet och säkerhetsavstånd med beaktande av det rådande väglaget.