FacebookInstagramLinkedInmenu-iconPinicon-playscroll-downsearchTwitterWhatsappYouTube

Våtgrepp

Säkrare resa

Våtgreppet är en viktig säkerhetsegenskap speciellt för sommardäck. Det avgör hur effektivt fordonet kan bromsas på vått underlag. I klassificeringen är klass A bäst och klass F sämst. Klasserna D och G används inte.

Däck med utmärkt våtgrepp har kortare bromssträcka, mer stabilt körbeteende och bättre köregenskaper.

Skillnaden på stoppsträckan på vått underlag vid en hastighet på 60 km/h mellan två klasser (till exempel B-C) är 4 – 6 meter.

Våtgreppsklassificeringen kan ge fel signaler 

Däckets våtgreppsklassificering anger inte nödvändigtvis hur bra ett vinterdäck lämpar sig för de nordiska vinterförhållandena. Nokian Tyres lastbils- och bussdäck är även avsedda för vinterkörning. Kontrollera däckens lämplighet för vinterkörning i Nokian Tyres rekommendationer om användningsområden.

Bränslebesparing och vägsäkerhet beror i stor utsträckning på förarens körbeteende. Observera följande: 

  • Ett ekonomiskt körsätt kan minska bränsleförbrukningen avsevärt.
  • Välj däcktyp enligt fordonstyp och förhållanden. Kontrollera däckets lämplighet i Nokian Tyres rekommendationer.
  • Lufttrycket i däcken bör kontrolleras med jämna mellanrum för att optimera körsäkerheten och körkomforten.
  • För lågt lufttryck ökar däckslitaget avsevärt, påverkar bränsleförbrukningen och är en klar trafiksäkerhetsrisk.
  • En ansvarstagande bilist vet alltid vilka egenskaper bilens däck har och i vilket skick de är. Endast en förare som känner till sin bil och sina däck kan hålla rätt hastighet och säkerhetsavstånd med beaktande av det rådande väglaget.