FacebookInstagramLinkedInmenu-iconPinicon-playscroll-downsearchTwitterWhatsappYouTube

Montering av däck på en fyrhjulsdriven traktor

Monteringen av däck på en fyrhjulsdriven traktor ska ske noggrant för att köregenskaperna ska bli bästa möjliga och för att däckets livslängd inte ska förkortas. Generellt ska den aktuella rullomkretsen (R.C.) på framdäck vara 1-3 % (däckprofilen max 4 %) högre än rullomkretsen som beräknas efter ???. Överdriven positiv ??? kan leda till att däcket slits för fort, vilket minskar milresultatet, eftersom otillräcklig ??? på framhjulen gör det svårare att styra traktorn. Kolla på traktorns instruktionsbok för exakta föreskrifter om hur man ska beräkna rullomkretsen (gear ratio). Vid byte av däckdimension eller däckmodell ska förhållandet mellan rullomkrets kontrolleras för att garantera att kombinationen ligger inom de gränsvärd som tillverkaren anger.

Exempel på beräkning:

The basis for the calculation is the gear ratio between the front and rear axle, with which the rolling circumference of the required front tyre can be calculated.

Mounting example

BERÄKNINGEN AV RULLOMKRETS PÅ FRAMDÄCK

Front axle lead (%) calculation