Det digitala däckövervakningssystemet som ökar däckens livslängd

De fordon vi kör och arbetar med blir alltmer digitala – från vagnparksförvaltning och fjärrdiagnostik till datadriven logistik, autonoma fordon, IoT och mycket annat. Men trots att däcken är en avgörande faktor för säker, effektiv och ekonomisk körning har de nästan varit osynliga vad gäller insamling av digitala realtidsdata. Den nya lösningen Nokian Tyres Intuitu gör det enkelt att utnyttja dessa data, så att dina däck får bättre livslängd och du får lugn och ro.